موفقیت

0

با سه عنصر اصلی سخت کوشی آشنا شوید

آیا خودتان را یک فرد سخت کوش میدانید؟ در این مقاله با سه عنصر اصلی سخت کوشی آشنا شوید و آنها را در زندگی خود بیابید. ۱. تعهد به گزارش آلامتو و به نقل...

0

دلایل ضروری بودن توسعه محصول جدید برای بقاء برند در بازارهای امروزی

یک محصول جدید چگونه میتواند بقاء یک برند را تضمین کند؟ آیا شما به فکر تولید و توسعه محصولات جدید هستید؟ به گزارش آلامتو و به نقل از ibazaryabi.com؛ امروزه تمامی برندهای موجود در...

0

تقسیم بندی مدیران بازاریابی به 5 دسته

شخصیت یک مدیر بازاریابی شیوه کاری او را مشخص میکند و همین شیوه کاری عملکردش را تعیین میکند. مدیران بازاریابی را میتوان به 5 دسته تقسیم کرد که در این مقاله به آن خواهیم...